• Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 – Người lao động

  • Ngày cập nhật : 13/09/2019 -Nơi đăng : Toàn tỉnh
  • Người đăng : Ngọc Trâm - Điện thoại : 902767663 - Email : 94tramngoc@gmail.com

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 – NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ý nghĩa của việc quy định về An toàn vệ sinh lao động

Việc quy định vấn đề An toàn vệ sinh LĐ thành một chế định trong luật LĐ có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn.

•           Trước hết, nó biểu hiện sự quan tâm của NN đ.với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm việc lâu dài cho NLĐ.

•           Thứ hai, các quy định về đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong DN phản ánh nghĩa vụ của NSD lao động đối với NLĐ trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ: việc trang bị các PT che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, khói bụi...

•           Thứ ba, nó nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người LĐ thực hiện tốt nghĩa vụ LĐ. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về ATVS lao động y/cầu NSD lao động trong quá trình SD lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ BHLĐ, thực hiện các chế độ phụ cấp...)

Đối tượng áp dụng chế độ An toàn vệ sinh LĐ: Các quy định về An toàn lao động, vệ sinh LĐ được áp dụng đối với mọi TC, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần KT, trong lực lượng vũ trang và các DN, tổ chức, cơ quan nước ngoài, TC quốc tế đóng trên lãnh thổ VN.

CTCP Giáo Dục Việt Nam

Liên hệ: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

Thư thoại: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

Xem chi tiết: huan luyen an toan lao dong nhom 4 – nguoi lao dong