Đăng ký Gian hàng thể hiện đẳng cấp mua bán online

Đăng bởi admin lúc

Để đăng ký vui lòng liên hệ trực tiếp với ban quản trị (0982 826 660 - Mr. Khánh | 0968 135 879 - Mr. Trung) để kích hoạt tính năng.

Sau khi được kích hoạt bạn có thể lập gian hàng.

B1 : Chọn banner cho gian hàng.

B2 : Chọn hình đại diện cho gian hàng

B3 : Cập nhật thông tin tên gian hàng,lĩnh vực hoạt động, email, hỗ trợ skype - yahoo, website của bạn.

B4 : Chọn địa chỉ của bạn và hiển thị lên Google Map

B5 :  Viết bài giới thiệu tóm tắt và tổng thể về gian hàng của bạn

B6 : Chọn nút lập gian hàng

Sau khi gian hàng được duyệt sẽ được hiển thị random trên trang chủ và hiển thị trong trang gian hàng, và các chuyên mục liên quan đến lĩnh vực hoạt động của gian hàng