Chia sẽ tin đã đăng lên Facebook

Đăng bởi admin lúc

Tăng lượng xem quảng cáo bằng cách chia sẽ tin đã đăng lên facebook. Sau khi chọn nút chia sẽ bạn có thể chọn các cách chia sẽ như:
- Chia sẽ trên dòng thời gian của chính bạn
- Chia sẽ trên dòng thời gian của một người bạn
- Chia sẽ trong một nhóm
- Chia sẽ trong một trang bạn quản lý
- Chia sẽ bằng tin nhắn riêng ...