• Ôn thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

  • Ngày cập nhật : 18/06/2019 -Nơi đăng : Toàn tỉnh
  • Người đăng : ngọc trâm - Điện thoại : 902767663 - Email : 94tramngoc@gmail.com

ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH

Theo Tổng cục du lịch, nhằm đạt đến sự chuyên nghiệp, chất lượng của hoạt động kinh doanh LH, nâng cao khả năng cạnh tranh của DL Việt Nam, y/cầu phải có sự thống nhất, chuẩn hóa về nội dung ĐT các ngành thuộc lĩnh vực DL, trong đó bao gồm cả LH.

Theo đó, đối với những người tốt nghiệp chuyên ngành khác hoặc không đúng ngành, không đúng nội dung thì cần được bổ sung kiến thức nghiệp vụ điều hành du lịch để chuẩn hóa kiến thức và cập nhật các quy định, chính sách, chiến lược phát triển của ngành du lịch

Những người đã TN ngành, chuyên ngành đ/tạo liên quan đến các lĩnh vực như KS, HDDL, nhà hàng và các lĩnh vực chuyên môn khác thì chỉ cần t/dự kỳ thi để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành DL, không bắt buộc phải tham gia các lớp học thì mới được thi như quy định.

Thông tin chi tiết về lớp ôn thi: on thi lay chung chi nghiep vu dieu hanh du lich